Mestské zastupiteľstvá

Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 31.12.2009

1.  Prinášať nové info o situácii v meste či v MsÚ Vám budem týmto informačným kanálom. Dbajte hlavne o seba a o dodržiavanie opatrení. Nebuďte prosím nik prekvapeným či nepohoršujte sa nad tým, že sa informácie vplyvom nových udalostí menia ako aj jednotlivé podmienky práce. TK


2.  ako v práci od 19.4.2021