Mestské zastupiteľstvá

Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 13.09.2018

15  Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2019 – 2021 (prednosta úradu)