Mestské zastupiteľstvá

Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 06.12.2018

15  dsadadaads (niekto1)

A  gfdgdfggdgf (aa)

1  nieco 1

B  dasdsadsadssadasd

C  nieco (niekto)